czwartek, 22 lutego 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 Ogłoszenie  o naborze na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza w Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mrozach – Filia w Jeruzalu
 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach ogłasza nabór na wolne  stanowisko
pracy - Bibliotekarz w Filii w Jeruzalu.  
  Miejsce pracy: Filia w Jeruzalu, Rynek 15  
  Wymiar czasu pracy: 1 etat;
  Określenie stanowiska pracy: Bibliotekarz;
Wymagane kwalifikacje:
 wykształcenie bibliotekarskie lub pokrewne, predyspozycje do pracy z dziećmi, komunikatywność,
kreatywność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki;
  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
  opracowywanie zbiorów;
  organizacja  i prowadzenie  zajęć,  imprez  kulturalnych,  mających  na  celu
propagowanie czytelnictwa;
  udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
  skontrum księgozbioru;
  dbałość o stan powierzonego mienia;
  inne prace wynikające z zakresu działalności GBP;
  sprawozdawczość.
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
  list motywacyjny;
  CV;
  Ksero dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie.
Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach, ul.
Pokoju 1, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2024 r. (do godz. 16.00).
Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
  O  terminie  i miejscu  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  spełniający  wymagania
formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
  Informacja  o wynikach  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  Biblioteki
(www.biblioteka.mrozy.pl).  
  Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia
naboru zostaną zniszczone;
  Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
 
Mrozy, 20.02.2024 r.                          Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach 

                                                                                   Zofia Jagodzińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz