środa, 29 czerwca 2022


 Regulamin konkursu
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach

z dnia 15.06.2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach oraz Filia w Jeruzalu  zaprasza do udziału w konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2022.

Cele konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z usług Biblioteki.
  • promocja działań oraz projektów kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Bibliotekę.
  • popularyzacja literatury wśród dzieci.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do 16 roku życia, posiadającą własną kartę czytelnika w Bibliotece.

Kryterium oceny:

Liczba wypożyczonych i przeczytanych książek na podstawie statystyki programu bibliotecznego MATEUSZ

Terminy:
1)   Czas trwania konkursu – 24.06-31.08.2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku września 2022 r.

3)   Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w  placówce  bibliotecznej, na stronie www.biblioteka.mrozy.pl , www.bibliotekajeruzal.blogspot.com i facebooku.

Nagrody:
Nagrody książkowe lub gry planszowe przyznane będą w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Mrozach i Filii w Jeruzalu w 3 kategoriach wiekowych:
– do 6 lat,
– 7-10 lat,
– 11-16  lat.


Zapraszamy do udziału.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz