piątek, 30 lipca 2021

Wakacyjne wyzwanie z książką

 

 

 Serdecznie zapraszamy do podjęcia Wakacyjnego wyzwania z książką. 

 Regulamin Wakacyjnego wyzwania z książką, konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Mrozach Filię w Jeruzalu

Cele konkursu
  • Zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do korzystania z Filii w Jeruzalu,
  • popularyzacja literatury
Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli, posiadający własną kartę czytelnika w Filii w Jeruzalu. 
  2. Należy wykonać poprawnie wszystkie wyzwania z każdego tygodnia sierpnia z odpowiedniej kategorii wiekowej. Każde wyzwanie będzie publikowane na blogu Filii w kolejne poniedziałki: 2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia. 
  3. Wyzwanie będzie składać się z dwóch części: odwiedziny Filii i wypożyczenie wskazanej w wyzwaniu książki poświadczone uzyskaniem pieczątki na Kole Wyzwania oraz wykonanie zadania. Koło Wyzwania dostępne będzie w Filii. 
  4. W celu weryfikacji wykonania drugiej części wyzwania należy dostarczyć do Filii powstałe prace bądź na adres email filia.jeruzal@interia.eu wysłać zdjęcie pracy. Wysłanie zdjęcia jest dobrowolne, lecz konieczne do weryfikacji. Przesłane zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronach GBP w Mrozach, Filii w Jeruzalu, fanpage'u oraz materiałach promocyjnych.

Nagrody
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
 - do lat 8,
 - 9-16 lat, 
 - dorośli.

Terminy
 Czas trwania konkursu: 2-31 sieprnia 2021 roku.
 Rozstrzygnięcie nastąpi na początku września 2021 roku.
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w placówce bibliotecznej, na stronie https://biblioteka.mrozy.pl/ , http://bibliotekajeruzal.blogspot.com oraz na fanpage'u biblioteki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz