Biblioteka

Biblioteka w Jeruzalu istnieje od 1955 roku. Powstała, jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, a od 1973 funkcjonuje, jako filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach. Zgromadzony księgozbiór liczy ponad 8 tysięcy woluminów.

Gromadzimy zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz literaturę dotyczącą regionu. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i poszukiwań czytelników. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, korzystamy z systemu bibliotecznego MATEUSZ.


Od 2008 roku filia dysponuje salą komputerową z 10 stanowiskami i bezpłatnym dostępem do Internetu. 

 

W naszej bibliotece dzieci mają szansę odrobić pracę domową, poczytać książki, pograć w gry oraz wziąć udział w zajęciach artystycznych.